DUO


V letech 2012-2017 jsme spolupracovali jako dva živnostníci pod společnou značkou "Duoprojekt.cz". Od ledna 2018 fungujeme každý zcela samostatně.


Tato doména a emailové adresy na ni vázané budou v provozu do konce dubna 2018. Platné kontaktní údaje naleznete níže.


ING. MIROSLAV ČERMÁK

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby:
ČKAIT 0701291

energetický specialista číslo oprávnění: 0772

IČ: 76465161

Džbánov 30
Vysoké Mýto 56601

email: cermak@duoprojekt.cz
/v provozu do dubna 2018/

email: cermak.miroslav@email.cz

tel: 736 722 299


web: www.udrzitelne-projekty.cz


ING.ARCH. BARBORA ŠEDOVÁ

Autorizovaný architekt v oboru architektura:
ČKA 4169
IČ: 74138219

Komenského 92
Vysoké Mýto 56601

email: sedova@duoprojekt.cz
/v provozu do dubna 2018/

email: sedova@barboraa.cz

tel: 736 764 417

web: www.barboraa.cz

© DUO 2018